Pri väčších rekonštrukciách má zmysel renovácia stropu a strechy

od david.m

Pórobetón Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne zateplenie Multipor sú základnou „surovinou“ pre kvalitné rekonštrukcie, ktoré plne rešpektujú náročné požiadavky na súčasnú architektúru, energetickú úspornosť alebo kvalitu vnútorného prostredia. Pri rekonštrukciách menšieho rozsahu budú vždy v centre pozornosti každého stavebníka priečky z Ytongu a Silky.

Pri prístavbách odporúča Xella pre obvodové nosné steny využiť pórobetónové tvárnice Ytong Lambda YQ, pri rekonštrukciách väčšieho rozsahu má najmä pri menších rodinných domoch zmysel uvažovať o renovácii stropu a strechy so systémovými riešeniami Ytong Ekonom, Ytong Klasik a Ytong Komfort.

Osvedčené riešenia

Stropy Ytong spevnia stavbu a ponúknu osvedčené a efektívne riešenie nového stropu. V porovnaní s klasickými železobetónovými stropmi je ich hlavnou výhodou jednoduchšia a rýchlejšia realizácia. Nie je potrebné celoplošné debnenie, stačí podoprenie v rozpätiach po 1,6 metra. Nie je potrebné ani zložité viazanie výstuže, množstvo betónu je podstatne menšie. Stavebník a projektant si v sortimente Xella môže vybrať dva typy stropov – Ytong Ekonom a Ytong Klasik.

Strop Ytong Ekonom enormne nezaťažuje okolité nosné steny, jeho atraktivitu navyšujú aj úsporné hrúbky stropu (200 a 250 mm), menšie nároky na betonáž a rýchla (dá sa položiť aj za deň), jednoduchá a bezpečná montáž bez nutnosti debnenia. Navyše spoločnosť Xella ako výrobca dodáva v cene dodávky stropu kompletnú dokumentáciu s autorizovanou statikou. Samozrejmosťou je aj podrobný kladací plán, vďaka ktorému si s pokládkou stropu poradí každý. Montovaný strop Ytong Ekonom je ideálnym riešením pre svojpomocnú výstavbu, ktorá je pri rekonštrukciách pomerne častou formou.

Pokiaľ to statika domu dovoľuje a projektant vyžaduje pri väčších rozpätiach vysokú únosnosť, je riešením tradičný vložkový strop s nadbetonávkou Ytong Klasik.

Ten navyše ponúka väčšiu variabilitu umiestnenia priečok, a ešte lepší akustický útlm.

Moderná realizácia

Zaujímavou a modernou cestou, ako realizovať novú strešnú konštrukciu, sú masívne pórobetónové strechy Ytong Komfort. Konštrukčný systém týchto striech kombinuje priehradové nosníky a výplňové vložky Ytong. Štandardne sa nosníky pokladajú pozdĺžne k hrebeňu, ale vo výnimočných prípadoch sa môžu, ak to vyžaduje projekt, pokladať aj kolmo. Maximálny sklon strechy je 40 °. Strechy Ytong Komfort poskytujú excelentnú ochranu pred prehrievaním interiéru. Nulové je pri masívnych pórobetónových strechách aj riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom. V lete tiež dokonale chráni pred prehriatím podkrovia – zatiaľ čo pri klasických strechách dôjde k znateľnému zvýšeniu teplôt pri tropických dňoch a nociach už do piatich dní, pri strechách Ytong Komfort bude musieť majiteľ domu zapínať klimatizáciu až po 28 tropických dňoch. A aj v tomto prípade dostane investor kompletnú dokumentáciu s autorizovanou statikou v cene dodávky strechy. Pri väčších rekonštrukciách je vhodné využiť podporu zo strany spoločnosti Xella v podobných prípadoch poskytne odborné technické poradenstvo, presne tiež spočíta, koľko materiálu bude na rekonštrukciu potrebný, tovar dopraví a jej Ytong majstri pomôžu stavebníkovi s náročnými detailmi. Súčasťou ponuky je aj zapožičanie profesionálneho náradia. Viac informácií o stropoch a strechách Ytong nájdete na xella.sk.


Reko z materiálov Xella Slovensko
Foto: Xella Slovensko

Podobné články