Všestranné tepelné čerpadlá vzduch – voda môžu byť plnohodnotnou alternatívou k plynovým kotlom

od david.m

Rastúce ceny plynu a energií nútia európske krajiny zintenzívniť prechod na udržateľné zdroje. Zemný plyn, s ktorým sa doteraz počítalo ako s prechodovým palivom sa zrazu stáva ťažko dostupnou komoditou a najlepším spomedzi aktuálne dostupných riešení sú obnoviteľné zdroje energie. V sektore vykurovania budov majú najvyšší potenciál nahradiť zemný plyn tepelné čerpadlá. To si pravdepodobne uvedomuje aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý sa v ostatnom kole programu Zelená domácnostiam rozhodol vsadiť predovšetkým na tepelné čerpadlá.

Európa začína čeliť nedostatku zemného plynu. Krajiny hľadajú alternatívy, no je jasné, že vysoký dopyt uspokojiť nedokážu. Cena plynu bude ďalej rásť a vykurovanie sa pre domácnosti bude stávať čoraz nákladnejším. Riešením je využitie obnoviteľných zdrojov, z ktorých dnes už mnohé dokážu plnohodnotne nahradiť konvenčné zdroje. V domácnostiach sú takto využiteľné tepelné čerpadlá. Ich obstarávacia cena je o niečo vyššia ako v prípade plynových kotlov, no už pred drastickým nárastom cien plynu sa návratnosť investície pohybovala do 8 rokov. A to nehovoríme o štátnych dotáciách prostredníctvom programu Zelená domácnostiam, ktoré robili pre domácnosti zelené investície výrazne dostupnejšie. Pri súčasných cenách už môže byť návratnosť aj do 6 rokov, pričom je pravdepodobné, že bude s rastúcimi cenami plynu ďalej klesať.

Vysoká efektivita a moderné technológie

Moderné tepelné čerpadlá by mali z 1kW dodanej elektrickej energie vyprodukovať až 4kW tepla, resp. chladu. Ak máte dom postavený v severnejšej časti Slovenska, musíte počítať aj s tuhými mrazmi. Medzi celosvetovo najefektívnejšie riešenia tu patrí technológia Zubadan, vďaka ktorej dokážu tepelné čerpadlá s funkciou automatického rozmrazovania vykurovať do vonkajšej teploty až -28°C, pričom do -15°C poskytujú stále plných 100% nominálneho výkonu.

Kvalitu tepelných čerpadiel určujú aj moderné technológie. Len donedávna napríklad tepelné čerpadlá regulovali svoju činnosť výhradne na základe vonkajšej teploty. Až kým značka Mitsubishi Electric neprišla s jedinečnou autoadaptívnou ekvitermikou. Ide o algoritmus, ktorý sa dokáže zbieraním a vyhodnocovaním dát naučiť prevádzkovať domácnosť čo najefektívnejšie. Tepelné čerpadlo na základe získaných poznatkov prispôsobuje a nastavuje tak, aby dosahovalo čo najvyššiu efektivitu pri čo najnižšej spotrebe.

Vedia aj chladiť

Popri vykurovaní a ohreve vody dokážu niektoré typy tepelných čerpadiel vzduch – voda aj chladiť. Samozrejme, ide skôr o doplnkový spôsob chladenia, keďže teplota vody v potrubí (predovšetkým pri stenovom a stropnom chladení) je limitovaná rosným bodom. Ak je teplota vody pod týmto bodom, na trúbkach dochádza k zvýšenej kondenzácii. Všeobecne sa preto odporúča do systému púšťať vodu s teplotou nad 15 °C. Systém riadenia tepelného čerpadla sa musí doplniť o snímač rosného bodu, aby k vyššej kondenzácii nedochádzalo.

Chladenie tepelným čerpadlom je využiteľné v nízkoenergetických domoch s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. Ak chcete čerpadlom chladiť je potrebné na to myslieť už pri výbere čerpadla. Nie každý model tepelného čerpadla dokáže aj chladiť. Rovnako je potrebný reverzibilný hydrobox, prípadne kompatibilná akumulačná nádoba, ktorá zabezpečí plynulý odber chladnej vody do systému tepelného čerpadla a poskytne komfortné chladenie.

Rovnako dôležité je však aj plánovanie vykurovacej sústavy. Najlepšie výsledky a najvyššiu mieru komfortu tepelné čerpadlo totiž ponúka pri stropnom chladení. Vo všeobecne sa neodporúča chladiť čerpadlom pri podlahovom kúrení. Chladná podlaha určite nie je definíciou komfortu a tiež môže predstavovať aj zdravotné riziko. Podlahy tiež bývajú izolované, čo môže znižovať efekt chladenia. Svoju úlohu zohráva aj celková chladená plocha – čím je väčšia, tým je vyšší chladiaci efekt. Dôležité je tiež, kvalitné tienenie a tepelná izolácia budovy.

Dôraz na tradíciu a kvalitu

Zorientovať sa v širokej ponuke na trhu nemusí byť vždy jednoduché. Základom je hľadať záruku kvality, akou je napríklad japonská spoľahlivosť a výroba. Pod kvalitu sa podpisujú aj skúsenosti výrobcu. Tu odborníci odporúčajú sa obrátiť v prvom rade na dlhoročných výrobcov kompresorovej techniky, ako napríklad Mitsubishi Electric, ktorí sa pôvodne venovali výrobe klimatizačných jednotiek. Práve tí majú najkvalitnejšie a najefektívnejšie kompresory, ktoré sú základnou časťou tepelného čerpadla. Viac na www.vykuruj.sk.

Ing. Juraj Vedej

Foto: Mitsubishi Electric

Podobné články