Omietky, ktoré si dokonale rozumejú

od david.m

Systémové omietky Ytong si dokonale rozumejú s obvodovými stenami a vnútornými priečkami z tvárnic Ytong a Silka. Pokiaľ vás zaujíma, aké omietky sú vhodné na obvodové steny či vnútorné priečky z tvárnic Ytong a Silka, ste na správnom mieste.

Základné typy omietok na tvárnice Ytong a Silka je podľa použitého spojiva možné deliť na cementové, vápennocementové, vápenné, sadrové, a vápennosadrové, na fasádach sa používa omietka minerálna a ďalej moderná pastovitá silikónová, akrylátová a silikátová. Zo širokého spektra omietok sú pre vnútorné steny z tvárnic Ytong a Silka ideálne systémové tepelnoizolačné vápennocementové omietky Ytong, ale môžete na ne nanášať aj sadrové, vápennosadrové a vápenné omietky. Pri vonkajších stenách sa najčastejšie kombinujú systémové tepelnoizolačné omietky Ytong so silikónovou alebo silikátovou omietkou.

Vnútorné steny s omietkami Ytong

Tepelnoizolačné vápennocementové omietky Ytong majú nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti, sú 100% kompatibilné s priedušnosťou muriva a vďaka vysokej paropriepustnosti (faktor difúzneho odporu μ ≤ 7) steny s týmito omietkami redukujú vlhkosť, obmedzujú vznik plesní na povrchu stien a „dýchajú“. Druhou kľúčovou vlastnosťou sú tepelnoizolačné vlastnosti týchto omietok, ktoré im dodáva špeciálna ľahčená zložka z recyklovaného skla. Prednosťou omietok Ytong je aj ich vysoká výdatnosť, jednoduchá spracovateľnosť a vysoká pevnosť. Omietku Ytong môžete vykonať ako jednovrstvovú, alebo ako základnú vrstvu viacvrstvového omietkového systému.

Hladená vnútorná stierka Ytong

Používa sa na finálne hladké povrchové vrstvy vnútorných omietok a môžete ju realizovať buď ako brúsenú, alebo hladenú. Táto špeciálna stierka na vytváranie extra hladkého povrchu je vysoko alkalická (pH > 12) a znemožňuje rozvoj plesní a rias. Vďaka svojej hydrofilnej schopnosti pohlcuje vodnú paru, a tým reguluje vzdušnú vlhkosť. Ľahko sa dá aj po poškodení opraviť. Dodáva sa vo forme suchej zmesi, ktorá je zložená z vápenného hydrátu, plnív, vlákna a zušľachťujúcich prísad.

Vonkajšie steny s omietkami Ytong

Správnou voľbou pri stavbe, a platí to aj pre omietanie vonkajších stien, je systémové riešenie a voľba materiálu, ktorý je pre materiál muriva predurčený. Pre murivo Ytong alebo Silka je ideálna aj zo strany exteriéru vonkajšia systémová tepelnoizolačná omietka Ytong. Vyvinutá bola špeciálne pre tepelnoizolačné tvárnice Ytong a okrem toho, že zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien, napomáha aj odstraňovať vlhkosť zo stavby. Navyše znižuje riziko vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie a zrýchľuje finálne úpravy stien.

Odporúčané riešenie pre vonkajšie steny Ytong a Silka

Pri vonkajších jednovrstvových stenách (bez fasádneho zatepľovacieho systému) Ytong a Silka sa v praxi skvele osvedčila skladba s dvoma vrstvami tepelnoizolačnej vonkajšej vápennocementovej omietky Ytong, doplnenej o výstužnú tkaninu a penetračný náter. Ako vonkajšia pohľadová vrstva sa v týchto prípadoch používa silikónová alebo silikátová omietka. Pokiaľ budete dom zatepľovať systémom ETICS, je možné na vonkajšie steny použiť namiesto tepelnoizolačnej omietky Ytong ľahkú minerálnu maltu Multipor.

Pokiaľ chcete stávku na istotu, odporúčame na murivo Ytong a Silka nanášať ako základnú vrstvu vždy vonkajšie a vnútorné systémové omietky Ytong. Tieto omietky sú v dokonalej zhode s murivom a boli vyrobené a doladené špeciálne pre pórobetónové tvárnice Ytong a vápenno-pieskové tvárnice Silka.

Reko z materiálov Ytong
Foto: Ytong

Podobné články