Navrhovanie okien podľa novej legislatívy od 2021

od micah.grohman

Sprísňovanie energetických noriem za účelom ochrany životného prostredia, šetrenia zdrojov i splnenia európskych predpisov sa dostalo aj na Slovensko. Energetická trieda A0 sa od 1.1.2021 stala podmienkou pre stavbu každého rodinného domu.

Požiadavky na novú energetickú triedu A0 vychádzajú zo zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Budovy s takmer nulovou potrebou energie sú definované v tepelnotechnickej norme STN 73 0540-2 o maximálnej potrebe tepla na vykurovanie (54 kWh/m2) a najvyššej spotrebe primárnej energie (40,7 kWh/m2). Takéto ekologické domy využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov v budove a jej okolí, preto je dôležité klásť veľký dôraz aj na parametre pri výbere okna.

Faktory pri výbere okien

Hlavný parameter pri výbere okna do budovy s energetickou triedou A0 je hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw, ktorá musí byť nižšia ako 0,85 W/m2K. Táto hodnota sa dá dosiahnuť len správnymi materiálmi ako rámy a sklá.

Dištančný rámik 
„Dôležité je dať si pozor na typ dištančného rámika a nepoužívať zastarané hliníkové rámčeky,“ vysvetľuje Rastislav Svečula z Glassolutions (www.glassolutions.sk). Ich vysokovýkonný dištančný rámik SWISSPACER ULTIMATE má mimoriadne nízku tepelnú vodivosť pri okraji izolačného skla. Okrem energetickej úspornosti rámik SWISSPACER ULTIMATE ponúka atraktívny vzhľad matného povrchu bez lesklých metalických efektov a veľkú farebnú rozmanitosť.

Benefity rámika SWISSPACER ULTIMATE

  • vysoká energetická úspornosť
  • až 13 veľkostí vnútorných medzisklových priečok a precízne rohy
  • minimalizuje riziko kondenzácie skla
  • decentná perforácia a laserové gravírovanie

Izolačné sklá 
Správnym sklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami môžete znížiť náklady na energie a redukovať efekt chladných stien až o 20 %. Solárne zisky predstavujú komfort i bezplatný zdroj energie vo forme slnečných lúčov. „Pri výbere si treba dávať pozor na viaceré parametre v spojitosti s konštrukciou okna, ale i v spojitosti s pripojovacou škárou a okolitou stavebnou konštrukciou. Požiadavky na sklo a nepriehľadné výplne sú určené konkrétnou konštrukciou výrobku, miestom zabudovania do stavby a systémovými zásadami, preto je spolupráca odborníkov dôležitá,“ dodáva Peter Snopko, tajomník združenia (www.slovenergookno.sk).

Inovatívne riešenia
Pri súčasných podmienkach iba trojsklo dokáže splniť hodnoty Ug = 0,6 až 0,8 W/m2K. Inovatívnym riešením sú izolačné sklá s novou generáciou nízkoemisných povlakov ECLAZ od spoločnosti Saint-Gobain. Najlepší pomer ceny a výkonu, či splnenie odporúčaných hodnôt z nich robia jednotku na trhu. „Sklo ECLAZ prináša nielen vysoký prestup svetla, ale aj vysoké solárne zisky, čiže teplo zdarma pri nízkej hodnote Ug,“ dodáva Michal Široký zo spoločnosti Saint-Gobain Building Glass (www.saint-gobain-glass.cz).Dôležitým faktorom je aj index podania farieb (Ra). Ovplyvňuje komfort v interiéri, kde sivé zatmavenia skla pôsobí negatívne a pripomína pocit počasia pred búrkou aj pri modrej oblohe. Ak je však Ra ≥ 90 %, denné osvetlenie v interiéri pôsobí príjemne, bez negatívne zmyslového skreslenia. Ponuka prirodzeného svetla je pri trojskle ECLAZ excelentná.

Benefity skla ECLAZ

  • 10 % vyšší solárny faktor ako najlepšie trojsklo na trhu
  • prestup svetla sa blíži k hodnote ako u izolačných dvojskiel
  • vyššie solárne zisky a priepustnosť svetla pre maximálnu energetickú účinnosť
  • farebne neutrálny vzhľad s obmedzenou svetelnou reflexiou
  • minimálne cenové navýšenie

Dôležitá montáž
Montáž je posledná fáza, kde sa dajú už len čiastočne odstrániť tepelné mosty, preto je potrebné dbať na kvalitu odborníkov a rešpektovať požadovanú takmer nulovú úroveň výstavby. Záujemcov o licenciu od TSÚS na montáž okien školí aj Ing. Peter Snopko.Skupina Saint-Gobain pôsobí v SR od roku 1995. Dnes skupinu tvoria 4 výrobné závody a 7 značiek. Sklo od Saint-Gobain zastupujú u nás 2 značky – Building Glass (výrobca základného skla) a Glassolutions (spracovateľ skla a dodávateľ izolačných skiel pre okná). 

Reko z materiálov Saint-Gobain Building Glass
Foto: Saint-Gobain Building Glass

Podobné články