Smaltované sklo – efektný materiál s dizajnom

od micah.grohman

Prvotnou úlohou skla ako priesvitného materiálu bolo prepúšťanie denného svetla do vnútorného priestoru budovy. V súčasnosti táto jeho základná funkcia akoby sa pomaly rozplývala v množstve pridaných funkcií, ktoré dnešné sofistikované sklo nadobudlo.

Sklo dnes dokáže chrániť pred chladom, teplom, požiarom, hlukom, pred nežiaducimi pohľadmi, dokáže regulovať spotrebu energie, zaistiť bezpečnosť, apod. Ale sklo je dnes najmä atraktívnym estetickým materiálom, skrášľujúcim tak exteriér ako aj interiér. Významnou mierou sa podieľa na trendoch súčasnej architektúry. Široké spektrum rôzneho spracovania skla so širokou paletou farieb a vzorov tvorí široký diapazón možností jeho uplatnenia v architektúre a interiérovom dizajne. Sklo so svojimi technickými a estetickými vlastnosťami je stálicou architektúry. Sklo ako keby už nemalo limity. Prispieva k tomu neustále prebiehajúci výskum sklárskych technológií.

Sklo a jeho delenie
Sklo sa zvyčajne rozdeľuje podľa  2 základných kritérií a to jednak podľa funkcie, ktorú má vykonávať a podľa umiestnenia na budove či v interiéri. Podľa funkcie sa  sklo dá deliť na napr. základné, bezpečnostné, izolačné (tepelne alebo zvukovo), protipožiarne, samočistiace apod. Z technologického hľadiska môže ísť o sklo tepelne tvrdené (predtým označované ako kalené), tepelne spevnené, vrstvené (predtým označované ako lepené), pieskované, leptané apod. Podľa aplikácie na budove delíme sklo na sklo pre fasády, do okien, do strešných presklení, deliacich priečok, stien, dverí, na schody, nábytok… Sklá sa môžu deliť aj podľa chemického zloženia skloviny na: sodnovápenatokremičité, borosilikátové, kremičité s alkalickými zeminami, atď.

Ploché sklo
Zušľachťovanie plochého skla (plaveného tabuľového skla) sa uskutočňuje hlavne v štruktúre povrchových vrstiev s cieľom dosiahnuť zlepšenie jeho vlastností. Hovorí sa, že globálne otepľovanie je motorom  rozmachu sklárskej výroby. Na Slovensku sa ploché sklo nevyrába, dováža sa najmä z Česka. Dovážené sklo je následne zušľachťované, t.j. upravované s cieľom nadobudnutia nových požadovaných vlastností. K takýmto zušľachteným sklám patrí aj smaltované sklo.

Čo je to smaltované sklo
Smaltované sklo je sklo, na ktorého jednu stranu je nanesený smalt a následne tento je vypálený pri veľmi vysokej teplote. Podľa toho ako prebehne chladenie vznikne tepelne spevnené alebo tvrdené sklo. Týmto procesom sa sklo v každom prípade tepelne spevní.Smaltované alebo potlačené sklo je kalené alebo polokalené sklo, ktoré je pred tepelnou úpravou kalením napr. potlačené motívom. Tepelne spracované sklo je po kalení odolné voči úderu, zvyšuje sa jeho ohybová pevnosť a tepelná odolnosť.

Technológia výroby skla so smaltom
Smaltované sklo sa vyrába zo skla, ktoré je určené na kalenie. Sklá so smaltom sa vyrábajú nanesením farby na jednu stranu skla buď striekaním alebo cez sito a neskorším vypálením.Z technických príčin je možné farbu nanášať len na jednu stranu skla. Smaltovanie je povrchová úprava, ktorou vzniká smaltované sklo nástrekom a sklo s potlačou. Je to v podstate tabuľové sklo s vrstvou nízko taviteľnej sklenej frity s farbou. Táto sa v kaliacej peci pretaví na smalt príslušného farebného odtieňa, napr. imitácia pieskovaného skla. Technológia striekaním sa prevádza na sklo hrúbok 6 – 15 mm.  Sklá so smaltom sa vyrábajú aj technológiou sieťotlače, čo znamená nanesenie farby cez matricu na sklo, ktoré je následne tepelne vytvrdené. Farba je na sklo sieťotlačou nanesená buď celoplošne alebo v žiadanom motíve, či vzore. Následným kalením sa vypáli aj farba. Dôsledkom vysokej teploty v kaliacej peci získava farba vysokú mechanickú a chemickú odolnosť. Technológia sieťotlače sa používa pre sklá s hrúbkou 4 – 15 mm. Nanášanie sa môže uskutočniť buď strojovo valcovou metódou alebo ručným nanášaním.Farba s ľubovoľným odtieňom sa nanáša pred tepelnou úpravou kalením. Pri smaltovaní sa povrch skla pokryje vrstvou emailovej farby. Moderné keramické farby neobsahujú už žiadne ťažké kovy. Keramická farba s prímesou sklenených čiastočiek sa nanáša na sklo v tenkej rovnomernej vrstve,  po vysušení  a kontrole je následne v kaliacej peci na kaliacej linke pri teplote cca 620  °C vpečená do povrchu skla. Takto dôjde k trvalému splynutiu s povrchom skla a výrobok nadobudne vysokú trvanlivosť. Smalt sa vypaľuje pri veľmi vysokých teplotách ( niekedy je to aj 650-670  °C) .

Čo hovoria normy
Podľa normy sa rozlišujú 3 najviac používané smaltované tepelne upravené sklá:1.Smaltované tepelne spevnené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo   ( STN EN 1863-1)2 .prehrievané (HST) tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo smaltované   ( STN EN 14179-1)3. smaltované tepelne tvrdené, sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo    ( STN EN 12150-1)Nakoľko sklá sú určené normami, je výrobca povinný označovať ich trvalými značkami. Označenie musí udávať názov a obchodnú značku výrobcu a číslo európskej normy.

Farebnosť a dekoratívnosť
U smaltovaných skiel je zvyčajne celá plocha nanesená rovnakou farbou. K dispozícii je široká škála farebných odtieňov podľa stupnice RAL. Miešaním farieb podľa želania je možno získať nové odtiene v takmer celej stupnici odtieňov. Dodatočné estetické účinky  napr. pri farebných fasádach je možné dosiahnuť  smaltovaním rôznych skiel alebo návrhom špeciálnych farieb. Technológiou sieťotlače je možné získať potlač skla najrôznejšími vzormi jednak podľa firemného vzorkovníka alebo ľubovoľnou potlačou podľa želania zákazníka.Kombinácia vzoru a farby rozširuje možnosti estetického účinku. Dekoratívne vzory môžu byť ľubovoľné od geometrických po figurálne. Možné je vytvoriť viacvrstvovú potlač a tým získať originálne dezény.

Prednosti smaltovaného skla
– vlastnosti ako u  bezpečnostného skla- vynikajúca mechanická odolnosť
– vyššia povrchová pevnosť voči klasickému sklu
– oproti bežnému sklu 3x odolnejšie voči nárazu
– pri rozbití sa rozpadne na malé tupé časti bez poranenia
– odolné voči oderu
– väčšia pevnosť v ohybe
– odolné voči vyšším teplotám cca 250 ° C (krátkodobo 300 ° C)
– vysoká odolnosť voči prudkým zmenám teploty
– jednoduchá inštalácia  ako u obyčajného tvrdeného skla
– dlhodobá trvanlivosť- odolnosť voči korózii a chemikáliám
– jednoduchá údržba, čistenie prípravkami bez abrazívnych častíc
– absencia olova a nebezpečných kovov
– sklo je farebne stále v exteriéri aj v interiéri
– optický dojem jednoliatosti pri presklených fasádach

Uplatnenie skla so smaltom
Sklá so smaltom nachádzajú uplatnenie, ako už bolo spomínané, v exteriéri aj v interiéri budov. Ako fasádne sklá sa uplatnia najmä v obvodových plášťoch budov (zavesených fasádach) vo forme fasádnych panelov,  veľkoformátových obkladov a nepriehľadných parapetných obkladov pre dosiahnutie jednoliateho účinku  apod. V interiéroch  smaltované sklá nachádzajú efektné aplikácie vo forme sklenených deliacich stien, sklenených dvier, sprchových kútov, sklenených obkladov kuchynských liniek, schodiskových stupňov, zasklenia výťahovej šachty, sklených vitrín,  nábytkového skla, s protišmykovým povrchom na vrstvenom skle podláh a pod. Použitím sieťotlače sa výrazne rozširuje efektné použitie v interiéri. Vďaka vynikajúcej odolnosti voči vlhkosti sa používajú obklady aj v laboratóriách a v priestoroch, kde je požadovaná vysoká hygiena. Z ostatných využití je možno spomenúť uplatnenie na informačných a firemných tabuliach a najmä skiel v automobiloch či vlakoch. Špeciálnym druhom potlačeného skla je sklo s bezpečnostnou alarm slučkou, ktoré umožňuje napojenie na bezpečnostnú ústredňu a rozbitie je takto registrované.Čo sa týka ceny smaltovaného skla je v súčasnosti jeho cena primerane dostupná. Cenový rozdiel medzi bežným obkladovým materiálom a týmto exkluzívnym riešením obkladovým sklom je pomerne malý.

Atraktívne fasády
Smaltované sklo vďaka svojim technickým a estetickým vlastnostiam spolu so širokou škálou farebného riešenia a systémom napr. neviditeľného uchytenia tabúľ na prevetrávaných sklenených fasádach poskytuje architektom veľké možnosti efektných riešení. Spôsob inštalácie sklených prvkov umožňuje použitie tohto skla na veľkých súvislých plochách,  tvoriacich v konečnom dôsledku vizuálne jednoliatu fasádu. Zmenou reflexie skla sa môže dosiahnuť okrem jednotného vzhľadu fasády naopak zvýraznenie kontrastu jednotlivých plôch. Súčasným trendom v architektúre je práve pri prevetrávaných fasádach uplatnenie smaltovaného kaleného skla ako obkladového materiálu. Takáto fasáda je zložená z nosného roštu s hliníkovými profilmi a tepelnej izolácie. Sklo so smaltom je používané pri fasádach najmä ako izolačný panel zakrývajúci nosnú konštrukciu budovy. Produktov je na trhu viacero, pre správne fungovanie fasády je nutné zvoliť správny výrobok s požadovanými vlastnosťami  tepelnej  či solárnej regulácie. Je možné v rôznom pomere obmedziť priepustnosť svetla a tepelnú záťaž. K dispozícii je aj možnosť potlače ľubovoľným dezénom technológiou sieťotlače, použitie farebných skiel, dodaním sklu odlesk, potlačou vnútornej fólie a pod. Pre farebné fasády je k dispozícii široká škála farieb. Dodatočné estetické účinky môžu byť dosiahnuté smaltovaním rôznych sklenených podkladov alebo špecifickými farbami. Panely sú dostupné vo farbách , ktoré majú vizuálny efekt tónovaného alebo odrazového skla. Smaltované sklá pre fasády je možné v zásade použiť ako lepené obklady, bodovo uchytené obklady, výplne parapetných panelov apod.

Krása skla v interiéri
Vo vnútornom priestore sa smaltované sklo uplatňuje najčastejšie pre celosklenené deliace steny a sklenené dvere. Sklenené priečky  predstavujú interiérové steny s maximálnym vizuálnym kontaktom, atraktívnym dizajnom a súčasnou akustickou bariérou medzi susediacimi priestormi. K výhodám týchto riešení patrí: rýchla montáž, možnosť zmien v budúcnosti, jednoduchá údržba a najmä tvorba exkluzívneho interiéru.  Sklenené dvere rovnako ako priečky vytvárajú príjemné atraktívne prostredie. V kombinácii  so sieťotlačou možno dosiahnuť originálne dvere s požadovanou farebnosťou a vzorom. Pri sklenených dverách sa používa kalené bezpečnostné sklo, čím sa vylúči možnosť poranenia pri rozbití. Dvere majú dlhú životnosť, s jednoduchou údržbou. Takéto dvere treba prispôsobiť ostatným materiálom použitým v interiéri.V prípade pochôdznych skiel je možné sieťotlač vyhotoviť v protišmykovom prevedení.Veľmi atraktívne pôsobia schodiskové stupne s potlačou ako imitácia pieskovania.

Záver
Tento atraktívny materiál so svojimi technickými a estetickými vlastnosťami v kombinácii so širokou škálou výberu farieb, či dokonalého systému uchytenia (neviditeľného) sklených tabúľ  dáva architektom široké možnosti kreatívnosti riešení. Naviac sklo so sieťotlačou v súčasnosti ukazuje na nové trendy nielen v architektúre budov, ale aj v interiérovom dizajne. Smaltované sklá poskytujú dosiahnutie atraktívnych vizuálnych efektov. Sklo sa dá spracovať viacerými spôsobmi a splniť tak požiadavky projektantov. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora a firiem

Podobné články