Nebojte sa impregnácie dreva

od micah.grohman

Úžitkové vlastnosti a komfort sú motorom každého stavebníka. Už pri projektovej príprave preto logicky prebieha debata o vhodných materiáloch. Jedným z nich, a to nielen pri drevostavbách, je drevo, čo je dané aj veľkým množstvom druhov drevín s rôznymi vlastnosťami. Napríklad strešnú konštrukciu si bez dreva snáď ani nedokážeme predstaviť.

Ak váhate, či drevo použité na stavbu domu alebo ďalších záhradných stavieb, ako sú ploty, pergoly, prístrešky pre autá a pod., impregnovať alebo nie, prečítajte si nasledujúce odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa chemickej ochrany dreva.

Prečo by sme mali impregnovať drevo?

I. Rozdiel ceny impregnovaného a neupraveného dreva nie je príliš veľký. Náklady spojené s následnou sanáciou napadnutého dreva môžu aj mnohonásobne prevýšiť náklady na prevenciu.

Porovnanie nákladov na impregnáciu a sanáciu pri použití impregnácie Bochemit

II. Impregnácia predĺži životnosť drevených prvkov a bezúdržbový stav

III. Použité impregnačné prípravky musia byť registrované. A registrované sú len prípravky, ktoré nezhoršujú mechanické a fyzikálne vlastnosti dreva, nie sú toxické ani neohrozujú životné prostredie.

IV. Ani u dreva umiestneného v interiéri (pod strechou) sa nedá nikdy úplne zabrániť náhlemu zvýšeniu vlhkosti napr. dôsledkom zatekania do drevenej konštrukcie vplyvom extrémnych poveternostných podmienok.

V. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Pritom sa často stáva, že drevo na stavbu prichádza s oveľa vyššou vlhkosťou, ako je žiaducich 20 %.

Krov napadnutý fúzačom

VI. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva plesňami nastáva už pri vlhkosti povrchu dreva vyššej ako 25 %.

VII. Prirodzená odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti drevokazným hubám nie je veľká. 

VIII. Optimálna teplota pre rozvoj drevokazných húb, medzi ktoré patrí aj obávaný drevokaz, je 22 – 25 °C. V súčasnosti neexistujú výrobky pre ich preukázateľnú likvidáciu. Tu skutočne existuje len prevencia.

Proti obávanému drevokazu pomôže len preventívna impregnácia dreva

IX. Drevo je aj po zapracovaní do stavby stále živý materiál. V dôsledku teplotných výkyvov dochádza k rozpínaniu a zmršťovaniu dreva, pri ktorom v ňom vznikajú prasklinky. A tie sú ideálnym miestom pre prenikanie škodcov. 

X. Rovnako tak vznikajú prasklinky aj v krycom nátere, ani ten teda drevo bez impregnácie neochráni.

Ktoré drevené prvky odporúčate chrániť?
Použiť impregnáciu pre zvýšenie trvanlivosti dreva je vhodné, ak drevené prvky budú používané ako nosné a sú ťažko nahraditeľné alebo opraviteľné. Riziko predstavujú chyby v konštrukciách stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie alebo kondenzáciu pary pri kolísaní teplôt, a ďalej vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká. V prípade vystavenia dreva dažďu je riziko napadnutia ešte vyššie vďaka neustále zvýšenej vlhkosti.

Môžeme si drevo naimpregnovať sami?
Najjednoduchšie je nakúpiť už kvalitne impregnované rezivo na píle. Na kvalitu impregnácie dohliada výrobca – na píle hľadajte certifikát o správnej impregnácii dreva fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami značky Bochemitpodľa predpísaných technologických postupov a protokolov o skúške. Najčastejšie používaným produktom, ktorý chráni drevo proti drevokazným hubám, hmyzu i plesniam, je na pílach BOCHEMIT QB Profi .

Bochemit QB Profi preventívne chráni drevo proti škodcom

Do impregnácie sa však, samozrejme, môžete pustiť aj sami. Veľmi dobre vám poslúži BOCHEMIT OPTI F +. Jednoducho ho môžete aplikovať náterom alebo postrekom podľa odporúčania na etikete.

Bochemit Opti F+ na preventívnu ochranu dreva proti drevokazným hubám, hmyzu a plesniam

Prečo býva impregnované drevo farebné?
Zmyslom farebných variant (najčastejšie zelenej a hnedej) je iba rozlíšiť ošetrenú časť dreva od tej, ktorá ošetrená nebola. Sýtosť farby nevypovedá o množstvo účinných látok v ošetrenom dreve.

Je možné na impregnáciu prípravku Bochemit naniesť ďalší náter?
Po zaschnutí impregnácie sa povrchové vlastnosti dreva nemenia a možno na impregnáciu aplikovať ďalšie bežne používané lazúrovacie alebo krycie nátery. Ak sa rozhodnete pre ďalší náter, odporúčame zvoliť bezfarebný variant Bochemitu. Ideálne je následne použiťBOCHEMIT Estetik,  olejovo-syntetické napúšťadlo vo farebných odtieňoch: pínia, borovica, mahagón, gaštan, orech alebo palisander. Je určený na napúšťanie dreva pre vonkajšie aj vnútorné použitie, slúži na ochranu dreva pred UV žiarením a pred prenikaním vody. Penetruje hlboko do štruktúry dreva, zvýrazňuje jeho kresbu, dodáva mu požadovaný odtieň, nepraská, neodlupuje sa a neobmedzuje „dýchanie“ dreva. Pokiaľ bude impregnované drevo v exteriéri, tzn. vystavené dažďu, je krycí náter dokonca nutnosťou.

Bochemit Estetik – krycí náter po impregnácii dreva v exteriéri

Aká je životnosť dreva impregnovaného Bochemitom?
Pre drevo použité v interiéri, t. j. pod strechou, je životnosť časovo neobmedzená, pri dreve v exteriéri, ktoré je vystavené klimatickým podmienkam (dážď, slnko, mráz), minimálne 10 rokov. Potom sa odporúča vykonať kontrolu stavu ochrany (ideálne v dvojročných intervaloch).

Je možné použiť impregnované drevo v obytných miestnostiach?
Áno, ale impregnované drevo nesmie byť použité tam, kde by mohlo prísť do kontaktu s jedlom, krmivom alebo pitnou vodou. Impregnácia sa tiež nepoužíva na drevo slúžiace na výrobu detského nábytku a hračiek.

Viac o impregnácii Bochemit vrátane rád, tipov a návodov, ako na to, nájdete na www.bochemit.eu.

Podobné články