Zavesené prevetrávané fasády – krása spojená s funkčnosťou

od micah.grohman

V súčasnom období sa zavesené prevetrávané fasády používajú s obľubou z funkčných a estetických dôvodov. Zapadajú do dnešného trendu jednoduchých elegantných fasád v minimalistickom funkcionalistickom štýle.

Tieto fasádne systémy menia nielen výraz budovy, ale v neposlednom rade skvalitňujú aj technické vlastnosti obvodových stien. Sú vhodné nielen pre novostavby, ale aj ideálnym riešením pre rekonštrukciu jestvujúcich objektov. Možno sa s nimi stretnúť aj pod iným označením ako napr. fasády so zadnou ventiláciou, samonosné, fasády s nasávaním vzduchu, fasády bez malty a pod. Zavesené prevetrávané fasádne systémy sa odlišujú navzájom konštrukčným riešením, použitými materiálmi či technológiami.

Čo sú to prevetrávané fasády
Aký je rozdiel medzi klasickou a prevetrávanou fasádou? Na rozdiel od klasických fasád pri prevetrávaných fasádach je vytvorená medzi obvodovou stenou a vonkajším zaveseným fasádnym plášťom vzduchová medzera. Táto slúži svojím komínovým efektom na trvalé odvetrávanie vlhkosti. Do tejto medzery sa môže vkladať tepelná izolácia na báze minerálnych vlákien alebo z polystyrénu. Na obvodovú stenu budovy sa fasádny plášť upevňuje pomocou rastra, z drevených alebo najčastejšie kovových profilov.

Konštrukčné riešenie
Konštrukčný systém zavesenej prevetrávanej fasády sa skladá z niekoľkých zložiek. Základom systému je nosná konštrukcia, ktorá je ukotvená do obvodovej steny. Táto nosná konštrukcia vytvára rošty – drevené, kovové alebo kombinované. Dnes sa používajú najmä ušľachtilé materiály ako zliatiny hliníka, nerezová alebo pozinkovaná oceľ. Výber typu nosnej konštrukcie závisí aj od požadovaného konečného efektu uchytenia obkladu – či má byť viditeľné alebo neviditeľné. K nosnej konštrukcii možno pripevniť tepelnú izoláciu, ktorá odpudzuje vodu, napríklad hydrofobizované dosky z minerálnych vlákien. Podmienkou je, aby medzi fasádnym obkladom a tepelnou izoláciou zostala vzduchová medzera min. 5-8 cm. Povrchovú, vnímateľnú vrstvu tvoria nakoniec obkladové dosky alebo panely. Výrobcovia dnes ponúkajú veľkú škálu typov, rozmerov, povrchov a farebných odtieňov obkladových prvkov. Každý fasádny závesný systém má zvládnuté konštrukčné detaily, napr. rohy, ostenia a pod. Výhodou týchto technicky prepracovaných fasádnych systémov je, že je možné ich použiť na nerovné podklady a aj na oblé plochy fasád. Montáž zavesenej prevetrávanej fasády sa prevádza suchým spôsobom, je rýchla a veľkou výhodou je možnosť vykonávať ju po celý rok.

Vlhkostné a tepelné pomery
Vďaka vzduchovej medzere medzi fasádnym plášťom a obvodovou stenou (alebo vloženou tepelnou izoláciou) je zabezpečené prúdenie vzduchu a eliminácia vlhkosti. Takto fasádny systém zaručuje optimálny vlhkostný režim obvodovej steny. V lete táto medzera zabraňuje prílišnému prehrievaniu budovy a napomáha účinnosti tepelnej izolácie. Prúdenie vzduchu v medzere ochladzuje fasádny plášť. Tepelná izolácia v súčinnosti s prevetrávacou vzduchovou medzerou v zime zabezpečuje menšiu spotrebu tepelnej energie pre vykurovanie.

Životnosť fasády
Aplikáciou vyhovujúcich obkladových prvkov a nosnej konštrukcie je zaručená dlhá odolnosť fasády voči poveternostným vplyvom. Zavesený fasádny systém efektívne chráni konštrukciu objektu po viaceré desaťročia. Možno povedať, že životnosť prevetrávaných fasád sa zhoduje so životnosťou objektu. Prípadná výmena obkladovej dosky nie je problém, ani celková demontáž a či montáž prípadných zmien na fasáde.

Vlastnosti fasádnych dosiek
Aby si fasádne dosky dlhodobo zachovávali svoj atraktívny vzhľad, musia mať nasledovné vlastnosti: mrazuvzdornosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom, stálofarebnosť, vysokú rozmerovú presnosť a stálosť, odolnosť voči plesniam a hubám a odolnosť voči ohňu. Je výhodné ak sú aj zvukovo izolačné, ekologické, bezúdržbové. Prevetrávacie fasády musia spĺňať požiadavky noriem – STN a EN o pozemnom staviteľstve.

Fasádne dosky – materiály
Vonkajší plášť môžu tvoriť napríklad tieto fasádne prvky:- fasádne cementotrieskové dosky Cetris sú kompozitným materiálom na báze portlandského cementu a drevených triesok s prísadou mineralizačnej a hydratačnej hmoty- fasádne dosky Swisspearl sú veľkoformátové dosky z cementovej zmesi – vláknocementu- pevné vláknocementové dosky Cembonit s matným povrchom- cementovláknité dosky Silbonit – vystužené bezazbestové fasádne dosky- veľkoformátové tehlové dosky ArGeTon – pozdĺžne dierované terakotové fasádne dosky- zavesené fasádne obklady z vysokotlakových laminátov (HPL)- fasádne keramické obklady pre zavesenú odvetranú fasádu – výhody voči lepenej fasáde, samočistiace keramické fasádne dosky s hydrofilným a antibakteriálnym efektom- fasádne dosky Interstone – kamenné profily pre zavesené fasády- rôzne plastové a kompozitné sendvičové panely, drevené, kovové, sklenené tabule a pod.

Čo ponúkajú firmy
Prípravu a realizáciu zavesených prevetrávaných fasád rôznych systémov prevádzajú špecializované firmy na vysokej odbornej úrovni. Poskytujú aj prípadný samostatný predaj fasádnych materiálov vrátane presného formátovania dosiek. Súčasťou komplexnej realizácie je aj technická príprava: zameranie objektu, vypracovanie dokumentácie, dodanie formátovaných fasádnych dosiek a pod. Realizačné firmy sa snažia zohľadniť požiadavky architekta napríklad na detaily.

Pri akých stavbách sú vhodné odvetrané fasády?
Prevetrávané zavesené fasády nachádzajú uplatnenie takmer na všetkých typologických druhoch budov. Sú vhodné rovnako pre realizáciu novostavieb ako aj rekonštrukciu starších objektov. Ich aplikácie nachádzame na fasádach reprezentačných komerčných objektov, nákupných a zábavných centier, administratívnych budov, zdravotníckych objektov, výrobných objektov, ale aj na bytových domoch. Uplatnenie nájdu aj pri rekonštrukciách a novostavbách rodinných domov, najmä pasívnych a nízkoenergetických, s jednoduchými fasádami v funkcionalistickom duchu.

Architektonické hľadisko
V súčasnom období vďaka zaveseným fasádam vidíme pribúdať veľa atraktívnych a architektonicky netradičných objektov. Moderný dizajn v štýle funkcionalizmu dávajú fasádam práve tieto spomínané konštrukčné systémy. Vysoko kvalitné fasádne prvky sú efektné, estetické, neuniformné a uspokoja aj najnáročnejších projektantov a investorov. Zavesené prevetrávané fasády dokážu zmeniť v kladnom zmysle i dovtedy celkom nevýraznú budovu a vytvoriť z nej luxusný reprezentatívny objekt. Tento konštrukčný systém umožňuje oplášťovať aj zložitejšie fasádne tvary vrátane zaoblených plôch. Zaujímavé štruktúry fasády je možné dosiahnuť kombináciou častí s klasickou fasádou a častí alebo detailov s obkladmi. V súčasnom architektonickom trende  „letia“ atraktívne matné povrchy fasádnych obkladov. Architektonický výraz fasády a jej vnímateľná štruktúra závisí aj od tzv. viditeľného alebo neviditeľného uchytenia dosiek. Dosky bývajú prichytené napr. nerezovými háčikmi, ktoré sú v tej istej farbe ako doska a tým vznikne jednotná fasáda. Fasádne dosky môžu byť aplikované v jednej rovine alebo môžu vytvárať horizontálnu štruktúru z prekrývajúcich sa pruhov. Na trhu je dnes široká škála farebných odtieňov fasádnych dosiek, z ktorej si je naozaj možné vybrať. Niektoré typy dosiek sa vyrábajú dokonca v miernych farebných rozdieloch, čím možno dosiahnuť veľmi zaujímavý výsledný efekt.

Záver
Účelom každej budovy je, aby plnila svoje poslanie dlhodobo bez potreby častých opráv a údržby. Týka sa to hlavne fasády, ktorá má zabezpečovať tepelnú ochranu a ochranu voči poveternostným vplyvom. Súčasne má byť budova estetickým architektonickým dielom, ktoré oslovuje a dotvára svoje okolie. Aj keď zavesené prevetrávané fasády nemajú u nás siahodlhú tradíciu, udomácnili sa veľmi rýchlo a presvedčivo. Jednoznačne predstavujú moderné súdobé riešenie takmer pre všetky typy budov. Vyššie obstarávacie náklady sa vrátia v dlhej životnosti a v podobe vkusnej fasády s výbornými technickými a estetickými vlastnosťami.

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora a redakcie

Podobné články