Plot – súčasť prezentácie architektúry rodinného domu

od micah.grohman

Neodmysliteľnou súčasťou kompozičného riešenia rodinného domu je jeho oplotenie. Každý plot plní viacero funkcií. Ide o ohraničujúci prvok pozemku s estetickou hodnotou, ktorý by mal zaručovať aj bezpečie.

Mnohé riešenia plotov na Slovensku – vysoké betónové bariéry, či skôr opevnenia, nás akoby vracali do minulosti, keď ochranná funkcia plota bola na prvom mieste. V západnom svete nachádzame skôr malé nízke ploty, ktoré majú len symbolický význam s určením hranice súkromnej zóny. Sú znakom otvorenosti voči okoliu a poskytujú pohľad do záhrady. Žiaden extrém asi nie je dobrý, správne je nájsť riešenie vyhovujúce predpisom a súčasne požiadavkám a estetickému vkusu majiteľa. Naše zákony stanovujú povinnosť oplotiť pozemok. Pri susediacich pozemkoch sú majitelia povinní dohodnúť sa na realizácii oplotenia na hranici pozemkov a spoločne znášať finančné náklady. Dobre navrhnutý plot musí harmonizovať s architektúrou domu, jeho okolia, s charakterom ulice a nesmie byť rušiacim prvkom, ale estetickým zhodnotením prostredia. Svojím tvarom, výškou, konštrukčným riešením, materiálom a farbou má plot tvoriť vyváženú súčasť koncepcie. Je výrazným architektonickým prvkom ovplyvňujúcim celkový výraz domu, z tohto dôvodu by mal byť jeho návrh súčasťou projektu. Každá lokalita má svoj kolorit, vychádzajúci z miestnych tradícií a vplýva na štýl oplotenia. Plot môže mať tvarovo zaujímavé originálne riešenie, ale v súlade so spomínanými faktormi. Pri výbere materiálu sú dôležité jeho fyzikálne a estetické vlastnosti, najmä odolnosť voči poveternostným vplyvom, pevnosť a stabilita. Najčastejšie používanými materiálmi sú prírodný a umelý kameň, drevo, tehlové murivo, rôzne tvárnice, betón, drôtené pletivo, kovové profily rôzneho tvaru, plasty. Najpraktickejším variantom sú bezúdržbové ploty z plastu, hliníka alebo nerezu.

Aký plot – vysoký alebo nízky, priehľadný alebo nepriehľadný?

Plot je súčasťou koncepcie domu, teda aj umiestnenia domu na pozemku. Menší nižší plot alebo plot s priehľadom sa dáva pred malú okrasnú záhradku, umiestnenú pred domom. Súkromná časť záhrady je pri takomto riešení umiestnená za domom. Priehľadný plot je prirodzenejší, dojmovo zväčšuje priestor, umožňuje pohľad z oboch strán plota. Riešení priehľadného plota je mnoho, dôležité je, aby harmonizoval so štýlom domu. Čo sa týka materiálu, môže byť kovový, drevený, plastový a pod. Najčastejšie sa vyskytuje kombinovaný s kameňom, betónom, či tvárnicami v tvare stĺpov a nízkeho múrika. Efektné ploty s priehľadom sú ploty s kovovou výplňou. Nepriehľadný plot v tvare vysokých múrov z tvárnic, prírodného či umelého kameňa, omietnutých alebo lícových tehál, s plnou výplňou z dreva, sa dnes veľmi často využíva ako ochrana domu a súkromia. Okrem vizuálnej funkcie a funkcie bezpečnosti, plní nepriehľadný plot často aj funkciu akustickej bariéry pri rušnej komunikácii. Strohosť takého múra možno zjemniť zeleňou, kríkmi a stromami. Nepriehľadný plot dekoratívny a pritom prirodzený, sa dá vytvoriť aj priamo vytvorením živého plota. Drevený nepriehľadný plot je možné vytvoriť ako plný doskový, z guľatiny alebo panelový. Tvorí sa rytmom stĺpikov, ktoré môžu byť drevené alebo kovové. Do nich sa kotvia prvky z dreva, spájané k sebe na doraz alebo prekladané cez seba. Plot môže byť vytvorený z vodorovne alebo zvislo kladených dosiek.

Stĺpiky a základy
Dôležitou časťou oplotenia sú kvalitné základy. Platí to pre všetky typy plotov a špeciálne pre kovové a drevené stĺpiky, ktoré sa dávajú od seba asi 2 až 3,5 metra. Základy sa osadzujú do hĺbky 50 až 70cm. Drevo by v priamom kontakte s vlhkou pôdou za krátky čas zhnilo, preto sa drevené stĺpiky v spodnej časti prichytávajú na oceľovú príchytku, ktorá je zakotvená v betónovom základe. Každý stĺpik oplotenia alebo múr musí byť na vrchu prikrytý, aby bol chránený pred dažďom. Po múre by nemala stekať voda. Vrch oceľových stĺpikov sa má ukončiť ochranným vrchnákom, aby do dutého profilu nenatekala voda. Pri plných murovaných plotoch je veľmi dôležité izolovať murivo od vzlínajúcej vlhkosti zo zeme.

Drevený plot

Drevený plot je vhodný najmä pri dome, ktorý má na fasáde použité drevo, vznikne tým jednotný celok s harmóniou materiálov. Drevo je obľúbeným materiálom aj kvôli jeho jednoduchému opracovaniu. Drevený plot pôsobí navyše vždy prirodzene. Typov je viacero, môže ísť o klasický plot z tyčiek, stĺpikov, latiek a pod. Za vidiecky sa považuje tzv. rančerský plot. Poľovnícky plot je napr. nízky plot s latkami križujúcimi sa diagonálne. Drevený plot môže byť aj tzv. plný z dosiek alebo s celoplošnou výplňou. Drevo sa používa buď opracované ako latky, dosky, fošne, trámy alebo neopracované ako guľatina, či tyčovina. Miera priehľadnosti plota závisí od spôsobu a hustoty kladenia drevených prvkov. Vyrábajú sa aj diagonálne mrežové konštrukcie, ktoré sa dávajú do rámov. Pletené ploty sa robia z vŕbového prútia alebo bambusových tyčí a sú len akousi ozdobou záhrad. Nevýhodou dreveného plota je jeho menšia odolnosť voči poveternostným vplyvom. Nový plot má byť impregnovaný a potom je vhodné každé 2-3 roky drevené prvky chrániť proti vlhkosti a hnilobe povrchovým náterom na ochranu dreva.

Kovový plot

Typickou vlastnosťou týchto plotov je priehľadnosť, vďaka ktorej môže záhrada či dom vyniknúť. Navyše kov, zvlášť v čiernom alebo bielom prevedení krásne ladí so zeleňou. Sortiment plotov z kovového materiálu je široký – zvárané, odlievané, kované, či z pletiva. Plot z drôteného pletiva je asi najlacnejší a zhotovuje sa najrýchlejšie. Klasické pletivo dnes už nahradili poplastované pletivá, ktoré netreba natierať a nevyžadujú žiadnu údržbu. Aby takéto pletivá s dlhou životnosťou aj vyzerali vkusne, je treba, aby boli vyrábané s estetickým dizajnom sieťovania. Drôtené pletivá sa dajú použiť aj ako podpora na popínavé a plazivé rastliny. Kovové ploty z kovových prvkov bývajú vysoké s betónovou podmurovkou. Ide väčšinou o ploty s umelecky kovanými prvkami, ktoré majú najmä dekoračnú funkciu. Uplatňujú sa rôzne ozdobné prvky rozmanitého tvaru alebo mriežkované kreácie. Plot z oceľových prvkov sa robí z rôznych profilov – napr. kruhová alebo plochá oceľ, uholník, tenkostenný jäklový profil a pod. Jedinou nevýhodou je nutný ochranný náter pred koróziou, ktorý treba pravidelne obnovovať.

Kombinovaný plot

Za kombinovaný plot sa považuje plot z viacerých materiálov a najmä plot, vytvorený z nepriehľadných a priehľadných častí. Tvorený býva takto z funkčných a estetických dôvodov. Rozmanité tvarové a farebné riešenia možno dosiahnuť kombináciou plných stien z betónu, kameňa, lícových tehál, tvárnic a priehľadných častí z drevených prvkov, kovových a plastových profilov, mreží alebo rámových panelov z hliníka, či nerezu. Nepriehľadné časti tvorí nízky múrik – podmurovka, ktorý je vytvorený z rovnakého materiálu ako stĺpiky. Môže sa zhotoviť aj z liateho betónu ako pohľadový betón alebo ho následne obložiť obkladom z keramiky, prírodného či umelého kameňa alebo lícovou tehlou. Kovová výplň kombinovaného plota, ak je vyhotovená umeleckým kováčom, predstavuje výtvarné dielo.

Plot ako múr
Dnes sa na Slovensku často stretávame s masívnymi murovanými plotmi, ktoré pôsobia ako opevnenie. Ich účelom je plniť funkciu ochrany súkromia, bezpečia a zvukoizolácie pri rušnej komunikácii. Takéto múry majú výšku asi dva metre. Človek sa však v takto opevnenom priestore, ak nejde o plošne veľký priestor, môže cítiť stiesnene. Monotónnosť múra možno narušiť nikami pre oživenie jeho jednotvárnosti. Mohutné murované ploty sa robia z tehál, kameňa, tvárnic alebo z betónu. Z prírodných kameňov je vhodný vápenec, pieskovec a bridlica. Keramika sa používa iba vo forme obkladu. V súčasnosti sa najčastejšie používajú prefabrikované betónové plotové tvárnice rôzneho vzhľadu. Takáto realizácia plota je presná a rýchla. Murované ploty bývajú neomietané a omietané. Neomietané múry z kameňa alebo tehál vynikajú svojou štruktúrou a skladobnou väzbou. Plot vo forme omietnutého múra je estetický svojou jednoduchosťou. Takéto múry bývajú oživené popínavými rastlinami, vnútorný priestor napríklad malej parcely sa takto dojmovo zväčší.

Zelený plot

Zelený plot môže byť buď živý plot, ktorý vyrástol vďaka údržbe z nejakej dreviny alebo umelý z umelohmotných rastlín. K výhodám zeleného plota patria jeho funkcie: ohraničuje pozemok, skrášľuje vzhľad záhrady, zabraňuje nežiaducim pohľadom do záhrady a prípadnému nepeknému výhľadu zo záhrady, vytvára intimitu a ochranu súkromia. Živý prirodzený plot navyše zlepšuje životné prostredie, je účinnou ochranou pred prachom a nárazovým vetrom, zvyšuje vlhkosť vzduchu, čiastočne chráni pred hlukom (cca 20 %) a podľa drevín môže blízke okolie aj prevoňať. Ak je kombinovaný z rôznych druhov drevín bude po celý rok meniť vzhľad – kvitnúce kry, rôzne odtiene listov, jesenné metamorfózy. Nevýhodou živého plota je jeho nutná údržba a pravidelná starostlivosť. Pri výbere si možno vybrať vysoké alebo nízke, listnaté alebo ihličnaté, stálozelené alebo opadavé druhy drevín, kvitnúce kry alebo kry bez kvetov… Ak treba, aby bol plot nepriehľadný po celý rok, treba vybrať ihličnaté druhy alebo stálozelené listnaté dreviny. Najčastejšie sa využívajú rôzne druhy tují, ktoré sa ľahko udržujú a aj v zime si udržujú zelenú farbu. Z ihličnanov je vhodný tis červený, rastie však pomaly alebo niektoré druhy smrekov. Do živých plotov sa hodia aj borievka čínska alebo virgínska. Možné je kombinovať ihličnaté a listnaté dreviny. Kvitnúce kry sú pestré a vyniknú na tmavom podklade ihličnanov. Do stálozelených plotov sa hodí buxus – krušpán, na strihané ploty vtáčí zob, hrab a cezmína. Pri výsadbe treba pamätať na to, že pre údržbu a strihanie plota je nutný prístup z obidvoch strán a preto sa živé ploty nesadia priamo na hranicu pozemku. Umelý zelený plot je vhodný pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nevedia zabezpečiť rast a údržbu živého plota a netrvajú na prirodzenej zeleni. Tento variant prináša rýchly efekt a bez práce. Vzhľad umelohmotných rastlín je niekedy nerozoznateľný od živých. Moderná technológia zaručuje ich odolnosť voči mrazu, vode a teplu na dlhé roky. Farba odoláva aj UV žiareniu, „zeleň“ nevybledne. Takýto plot sa môže montovať vertikálne alebo horizontálne. Je to jednoduché, dá sa to urobiť svojpomocne a bez náradia. Moduly so spojkami sa zasúvajú do seba a prikladajú sa na bežný plot do žiadanej výšky a šírky.

Súčasti oplotenia

Do oplotenia je treba zakomponovať aj tzv. doplnkové zariadenia. Voľne prístupné z verejnej komunikácie by mali byť plynomer, elektromer a poštová schránka. Nádoba na odpadky – kontajner má byť umiestnená tak, aby k nej bol prístup. Najlepšie je vytvoriť vkusný murovaný výklenok s malými vrátkami na vhodnom mieste. Neodmysliteľnou súčasťou oplotenia sú bránky pre prechod ľudí a brány pre pohyb áut. Obidva druhy brán musia vychádzať z celkového architektonického a konštrukčného riešenia plota. Tvarové, materiálové a farebné riešenie vstupnej bránky a brány pre autá má byť štýlovo jednotné. Šírka brány pre vozidlo býva rôzna, najviac však 4,5 metra. Rovnako aj jej výška býva rôzna, ale v optickom súlade s výškou plota. Brány pre autá sa robia najčastejšie ako klasické dvojkrídlové otvárané dovnútra alebo modernejšie posuvné brány. Dnes sú brány a bránky ovládané elektronikou s naprogramovaním podľa želania užívateľa.

Záver
Každý plot je jedinečný svojím tvarom, proporciami, konštrukciou, materiálom, štruktúrou, farebnosťou a pod. Oplotenie domu má korešpondovať s architektúrou domu a prostredím, nakoľko čelná fasáda domu spolu s oplotením nevyhnutne „oslovuje“ okoloidúceho a dojmovo naň pôsobí. Pri riešení oplotenia je mnoho možností tak pri výbere štýlov, ako aj materiálov.

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora a redakcie

Podobné články