Dom pod dubom

od micah.grohman

Jedinečnú podobu vnáša každému domu jeho individuálne architektonické riešenie, ktoré berie do úvahy viacero parametrov – od mierky, tvaru, situovania až po použitie materiálov. Nízkoenergetický dom v Rusovciach je zaujímavou stavbou vo viacerých smeroch, ktorá spĺňa všetky parametre pre dom súčasnosti.

Základným kvalitatívnym kritériom návrhu bolo vytvoriť menší dom, ktorý vykompenzuje malú plochu kvalitnejšími materiálmi, spracovaním,  energetickou úspornosťou a užívateľským komfortom. Mal to byť drevodom formou aj obsahom. Materiálová báza domu ako aj vizuálny prejav stavby mal komunikovať s prírodným okolím lužného lesa, čo sa malo dosiahnuť zvislým obkladom z červeného smreku a umocniť vertikálnou kompozíciou okien na exponovanej východnej a západnej fasáde. Čistý architektonický výraz domu mal ísť ruka v ruke s racionálnou a čistou drevenou konštrukciou. Do maximálnej miery sme chceli efektívne využiť drevený masívny systém CLT a ponechať ho priznaný v interiéri bez akejkoľvek povrchovej úpravy.

Východiskom konceptu domu bolo čarovné prostredie chráneného lužného lesa, ktorý sa vylieva až na stavebnú parcelu. Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že dom je súčasťou väčšieho projektu, konkrétne 6-tich rodinných domov v uzavretom areáli, ktorý vznikal naraz v ateliéri. Jednotná filozofia spoločného projektu od začiatku určila, že stavby budú realizované z CLT panelov. Mikrourbanizmus ustúpil stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelácia s kľukatou cestou uprostred.

Hmotové riešenie samotného domu na malom pozemku s nízkou zastavanosťou bolo od začiatku predurčené na kompaktné riešenie na minimálnej zastavanej ploche len  52 m2. Dom je stvárnený ako kompaktný hranol s rozmermi 4,9 x 9,5 m, z ktorého vystupuje dvojramenné schodisko, ponechané v interiéri v dreve bez úpravy. Kompaktný objem domu uzatvára drevená terasa s prekrytím nasmerovaná do lužného lesa. Obytná hala je orientovaná na tri svetové strany, najväčšia zasklená stena je orientovaná – trochu paradoxne – na sever z dôvodu polohy hlavnej dominanty pozemku, ktorou je krásny asymetrický dub, ktorý vyrastá zo spoločnej záhrady dvoch domov. Sklenú stenu nie je nutné tieniť a po celý rok poskytuje veľmi príjemné difúzne svetlo.

Prvé nadzemné podlažie obsahuje prechodný šatník, práčovňu s WC, sklad a obytnú halu, ktorá dvojkrídlovými dverami nadväzuje na krytú terasu. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza kúpeľňa, detská izba, spálňa a pracovný kút na chodbe pri otvorenom schodisku. Spálňa susedí so strešnou terasou a je orientovaná na tri svetové strany. Detská izba smeruje na západ a pre pohodlnejšie vetranie nadväzuje na okenné krídlo malý balkón, ktorý je akcentom západnej fasády domu. Čiastočné presklenie terasy prepúšťa dopoludňajšie slnko do interiéru domu a navodzuje príjemnú atmosféru pri daždi alebo jesennom padaní listov.

Základné technické údaje o stavbe
Zakladanie
Objekt rodinného domu je zakladaný na základovej doske z armovaného betónu, ktorá je uložená na zhutnenom násype z penového skla hr. 300 mm.

Zvislé a horizontálne nosné konštrukcie
Zvislé konštrukcie sú tvorené z lepených drevených panelov CLT z masívneho dreva o hrúbke 100 mm, kotvených uholníkmi do základovej dosky.  Horizontálne konštrukcie stropov sú tvorené z dreveného lepeného masívu typu BSH (HNT) o hrúbke 160 mm.

Konštrukcie zastrešenia
Dom je zastrešený dvojplášťovou prevetrávanou strechou.Tepelné izolácie a parametre obalových konštrukciíObvodový plášť objektu obsahuje z vonkajšej strany vrstvu minerálnej/kamennej vlny hr. 240mm. Základy priľahlé k zemine ako aj pás obvodových stien pri teréne široký 300 mm sú zateplené z vonkajšej strany doskami z extrudovaného polystyrénu hr. 180 mm. Strešný plášť je zateplený izoláciou z fúkanej celulózy hrúbky 450 mm. Základová doska je zo spodnej strany zateplená o hrúbke 300 mm penovým sklom + 100 mm podlahového EPS v podlahe na teréne. V skladbe podláh miestností poschodia je použitá izolácia z minerálnej vlny hr. 30 mm ako izolácia proti krokovému hluku a 50 mm doplnkový podlahový EPS pre podlahové vykurovanie.

Tepelné odpory konštrukcií:
Rstrechy    = 11,9 m2.K/W
Rsteny       = 6,75 m2.K/W
Rpodlahy  = 6,13 m2.K/W

Výplňové konštrukcie a fasáda
Okenné konštrukcie a zasklené steny sú navrhnuté z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom a s izolačným trojsklom, okná sú kvôli teplotechnike predsadené do tepelnej izolácie v drevených špaletách. Obvodový plášť objektu je realizovaný ako prevetrávaná difúzne otvorená stena s obkladom na drevenom rošte (drevený masív z červeného smreku kombinovaný s nehorľavými fasádnymi cemento-vláknitými doskami CEMBRIT express dark grey).

Vnútorné steny, obklady, povrchy
Vnútorné steny sú len čiastočne obložené sadrokartónom resp. MGO platňami hr. 8-12,5 mm, kotveným priamo do drevených stien s bielou povrchovou finálnou úpravou. Zvyšok stien je ponechaných ako priznaných CLT panelov z masívneho smreku, rovnako aj stropy sú priznané v drevenom masíve. V hygienických zariadeniach sú realizované veľkoplošné gresové obklady stien. V dome sú použité veľkoplošné dlažby z gresu, na 2. NP je použitá drevená podlaha z jaseňa v prírodnom odtieni.

Technické vybavenie objektu
Vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie objektu zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma v kombinácií s nízkoteplotným podlahovým sálavým vodným vykurovaním a chladením. Dom je vybavený centrálnym vysávačom a studňou na prevádzku WC, práčky a závlahy pozemku.

Energetická náročnosť domu
Veľmi nízka energetická potreba domu na vykurovanie radí dom do kategórie nízkoenergetických domov vysokého konštrukčného štandardu vďaka prevetrávanej fasáde a streche domu s vysokým tepelným odporom. Ročná spotreba energie domu pre vykurovanie prípravu teplej vody a chladenie je 3000 kWh (v prepočte cca 450 eur).

Dom pod dubom, 2014, Bratislava-Rusovce (SK)
Investor: Ing. arch. Ľubomír Peráček, ml. so snúbenicou
Generálny projektant: Ateliér MOLNÁR – PERÁČEK, s. r. o
Dodávateľ: svojpomocne
Stavebné náklady: 100 000 eur

Plošné a objemové ukazovatele:
plocha parcely – 210 m2
zastavaná plocha – 51 m2
čistá úžitková plocha – 90 m2
spevnené plochy – 62 m2
zatrávňovacie tvárnice – 34 m2
obostavaný objem – 300 m3

Reko

Foto: Ľubomír Peráček

Podobné články