Experimentovanie s tradíciou – jednoduché vidiecke bývanie v bezprostrednom kontakte s krajinou

od micah.grohman

V severnej časti Hubíc by mala v blízkej budúcnosti vyrásť nová štvrť rodinných domov zapadajúca do koloritu obce bez zbytočných rušivých elementov. Autormi netradičného projektu sú Ing. arch. Jaro Hrivnák, Ing. arch. Boris Hochel a Ing. arch. Jozef Frajka.

Prístupná nová štvrť
Pri tvorbe projektu výstavby rodinných domov v Hubiciach bolo našim zámerom, aby tu nevzniklo akési novodobé geto, ako je dnes vidno na mnohých miestach na Slovensku, ale naopak aby nová štvrť prirodzene rozvíjala pôvodnú obec. Obytné satelity, ktoré sa tu rozrastajú ako huby po daždi, odrážajú fenomén tejto doby – uzavretosť do seba, dokonca aj od samotného miesta, kde sú postavené. Ulice takýchto satelitov sú zminimalizované len na prejazd áut majiteľov, žiadne chodníky pre peších, nijaký priestor pre zeleň, žiadne stromové aleje, námestia, lavičky, domy sú ukryté za vysokými múrmi. Dokonca, častokrát sa nová obytná štvrť „tvári“, akoby s pôvodnou nechcela nič mať spoločné. A tomuto sme sa práve chceli vyhnúť, a naopak našim cieľom bolo rozvinúť zdravý princíp, ktorý je čitateľný hlavne v historických centrách miest a obcí. 

Spojenie s klasickým dedinským domom
Novú štvrť sme prepojili s pôvodnou obcou. V našom návrhu sme uplatnili typickú ulicu s alejou, malé námestie a domy vytvárajúce charakter ulice. Tento princíp môžeme vidieť v každej pôvodnej slovenskej dedine. Všetky domy mali akoby jeden rukopis, ktorého charakteristickou črtou je jednoduchá hmota, dispozícia a výtvarný detail. Zástavba je tvorená jednoduchými modernými domami troch základných typov: „I“, „L“ a „U“ (tvar pôdorysov). Každý typ sa viaže na konkrétnu predlohu historickej architektúry. Rozmanitosť zástavby ulice je vytváraná tak, že každý z tých základných typov je ešte ďalej rozvitý. Jeden z typov domov navrhovaný na námestie – nazývaný „N“, je riešený tak, že je to v podstate dvojstavba. Jedna časť je určená na bývanie a druhá na podnikateľskú aktivitu, ktorá by svojou prevádzkou obohatila priestor námestia.

Preferovanie prírodných materiálov
Koncept je založený na tom, aby sa pri stavbách využívalo čo najviac prírodných materiálov, t.j. omietky, drevené, kamenné a tehlové obklady, pálená škridla, drevené okná, živé ploty. Vzájomná kombinácia týchto materiálov umožňuje rozmanitosť celku. Vzájomná kombinácia týchto materiálov využíva maximálnu možnú mieru rôzneho usporiadania.

Hubické dvory
Celý koncept je určený pre tých ľudí, ktorí majú radi kontakt so stromami, prírodou a vzájomne medzi sebou. Každý dom je situovaný na okraj parcely, tým je vytvorený veľký intímny priestor pre jeho obyvateľov. Objekt sa neuzatvára za múr a vytvára prirodzenú hranicu a súčasne charakter ulice. Najväčší kontakt s dvorom je v obývacej časti, kde je situovaná aj terasa. Priechod k nej je riešený tak, že obyvatelia domu môžu otvoriť veľké dvere a prakticky obedovať vonku. Dom bezprostredne komunikuje s ulicou, ale vzadu vo dvore svojou polohou vytvára súkromný ostrov – „hubický dvor“.

Autor: redakcia v spolupráci s Ateliérom Aero
Vizualizácie: Ateliér Aero a Caadg

Podobné články