Byť na pracovisku a súčasne doma

od micah.grohman

Pri návrhu pracovne či pracovného kúta v byte alebo rodinnom dome, je treba premyslieť všetky vzťahy a súvislosti, ktoré táto situácia prinesie. Je potrebné brať do úvahy aspekty týkajúce sa človeka a zvlášť techniky.

Základom pri vytváraní interiéru pracovne je funkčný a estetický nábytok, spĺňajúci požiadavky používateľa tohto priestoru a prispôsobujúci sa jeho potrebám. Je dôležité o akú prácu pôjde, či pôjde o duševnú prácu člena rodiny bez kontaktu s cudzími ľuďmi alebo o prácu, ktorá si vyžaduje kontakt s klientom či zákazníkom. Podľa toho sa aj umiestňuje pracovňa v rámci dispozície bytu. Pracovňu pre duševne pracujúceho člena domácnosti je vhodné umiestniť do tichej zóny bytu, to znamená spálňovej časti, nakoľko ide o nerušenú prácu. Naopak, ak pôjde o pracovňu s nutným kontaktom s cudzími ľuďmi, je vhodné ju umiestniť tak, aby nenarúšala chod domácnosti a súkromný život rodiny a nachádzala sa najlepšie niekde pri vstupe do bytu. V každom prípade musí byť domáca pracovňa zosúladená s každodenným chodom domácnosti a vytvárať vhodný priestor pre daný typ práce. Pri zariaďovaní pracovne je treba pristupovať diferencovane, nakoľko je rozdiel, či ide o súkromnú pracovňu alebo o profesionálnu kanceláriu človeka, ktorý pracuje doma. V každom prípade by mal byť priestor pracovne vhodne funkčne využitý a estetický. Predpokladom radosti a spokojnosti pri práci sú aj také pragmatické veci ako vhodný pracovný stôl, dostatok miesta na uloženie dokumentov, optimálne osvetlenie, primeraná stolička. Pracovné prostredie dotvárajú štruktúry a textúry použitých materiálov na zariaďovacích predmetoch, farebné riešenie podľa princípu harmónie farieb, podlahy tlmiace hluk, izbové rastliny, obrazy či obrázky a veľa „drobností“, ktoré vytvárajú príjemnú stimulujúcu pracovnú atmosféru.

Ako už bolo spomínané, pri návrhu profesionálnej kancelárie, najmä takej, kde bude dochádzať k prítomnosti cudzích ľudí, je nevyhnutné oddeliť v dispozícii bytu túto pracovňu od chodu domácnosti, aby sa prevádzkovo nekrížili pohyby a činnosti zúčastnených a navzájom sa tak nerušili. Ak naopak pôjde iba o pracovný kút s menšími priestorovými nárokmi a nebude tam dochádzať ku kontaktu s cudzími ľuďmi, je ho možné vytvoriť v niektorých funkčných častiach bytu. Najvhodnejším miestom sa javí spálňa, ktorá je v prevažnej miere počas dňa úplne nevyužitá. Napokon aj vo večerných a nočných hodinách vhodne osvetlený tichý kútik by nemal rušiť iného spiaceho člena rodiny. Ak je v domácnosti okrem kuchyne aj jedálenská časť, môže sa táto zmeniť na krátkodobé núdzové pracovisko. Prenosné počítače rozšírili možnosti práce v tých, možno dovtedy, najmenej mysliteľných a vhodných kútoch bytu. Ale vráťme sa ku klasicky zariadenej pracovni s potrebným úložným priestorom. Pracovné prostredie by malo pôsobiť stimulujúco, motivačne, podporovať invenciu a človek by sa v ňom mal cítiť príjemne. K pokojnej pracovnej atmosfére prispieva prehľadnosť a systém v organizácii dokumentov a agendy, to znamená prehľadnosť v úložných priestoroch. Najviac sa z tohto dôvodu osvedčujú variabilné zostavy skriniek, či už zásuvkových alebo iných, rôzne police alebo iné úložné možnosti. Konečný efekt a atmosféra pracovne sú „zakliate“ v detailoch a doplnkoch, vytvárajúcich charakter a jedinečnosť priestoru.

Pracovný stôl a stolička
Pracovný stôl má spĺňať požiadavky, ktoré sú naň kladené z hľadiska druhu pracovnej činnosti, ktorá sa na ňom bude vykonávať. Pracovný stôl môže slúžiť na viacero účelov, pre rôzne pracovné činnosti. V princípe sa pracovné stoly delia na pevné zostavy alebo na nastaviteľné sklopné dosky s nosnou konštrukciou. Z hľadiska ergonómie by mal byť pracovný stôl výškovo nastaviteľný, vyhovujúci momentálnym potrebám používateľa. Aj pri tvarovaní stola sa uplatňuje ergonomický princíp, keď človek má podopreté predlaktia a pri tom sedí bližšie, nakoľko je časť stola pred jeho telom tvarovo prispôsobená. Podľa zmien pracovnej činnosti je vhodné použiť písací stôl, ktorý umožňuje zmenu pracovnej plochy, napríklad s výsuvnými či vyklápacími prvkami. Na písacom stole býva umiestnený počítač, ale treba myslieť na to, aby bol dostatok miesta na opretie rúk pri používaní klávesnice. Monitor je vhodné umiestniť v požadovanej výške a nastaviť adekvátny sklon. Jednoduchším riešením je samostatný stolík určený pre počítač, ktorý je riešený so všetkými požadovanými plochami a priestormi, súvisiacimi s prácou na počítači. Takýto stolík máva výsuvnú pracovnú dosku, ktorá sa dá po práci jednoducho zasunúť. Existujú aj počítačové skrinky, ktoré sa zavrú, nepráši sa do nich a nie je nutné robiť poriadok, aby sa vytvorilo miesto na ďalšiu pracovnú aktivitu. Vďaka neoceniteľným výhodám sa v poslednom období stali veľmi obľúbenými polyfunkčné skrinky s výstižným názvom home-office. Zostava je mobilná vďaka zabudovaným kolieskam, je priestranná, umožňuje umiestniť počítač a jeho doplnky, poskytuje priestor pre dokumenty, posunutím rolety sa uzavrie a je možné ju uzamknúť. Dobrá stolička je neoceniteľným pomocníkom pri dlhej pracovnej činnosti. Naopak zlá stolička môže dokonca privodiť rôzne zdravotné ťažkosti. Preto je dôležité výberu pracovnej stoličky venovať veľkú pozornosť. Najideálnejšia kancelárska stolička je taká, kde sa dá nastaviť výška a sklon sedadla a sklon operadla. Dolné končatiny majú byť pri sedení odľahčené, chrbtica podopretá. Sedenie je možné doplniť opierkami pod nohy, to sa už každý používateľ rozhodne ako sa mu najlepšie sedí. Podľa priestorových možností a funkcie pracovného priestoru treba myslieť aj na prvky sedacieho nábytku pre pracovné návštevy a klientov, či by už išlo o luxusné kožené sedacie súpravy alebo jednoduché skladacie stoličky.

Úložné priestory

Vo vyhovujúcej vzdialenosti od pracovného stola sú nevyhnutnosťou skrinky, poličky, moderné zásuvkové kontajnery, ktoré by mali umožňovať prehľadné usporiadanie všetkých pracovných potrieb, pomôcok, literatúry, CD a pod. Najčastejšie používané predmety treba umiestniť tak, aby sa dali rukou dosiahnuť bez problémov. Menej používané veci je možné uložiť niekde do blízkej vzdialenosti. Obľúbenými prvkami pracovného interiéru sú skrinky so zakladačmi na dokumenty a rôzne spisy. Pri rozmiestnení pevných políc na stenu, je nutné ich pripevniť v správnej vzdialenosti, aby pri vstávaní zo stoličky nezavadzali alebo pri manipulácii so zásuvkami nespôsobili nepríjemný úraz.

Osvetlenie
Je neodmysliteľnou súčasťou pracovného prostredia, veľmi dôležitou, lebo prispieva k pohode pracovnej činnosti. Dnes je možné kúpiť rôzne nastaviteľné svietidlá, ktoré dostanú svetlo na miesto, kde ho presne potrebujeme. Osvedčená kombinácia viacerých zdrojov svetla vytvára v konečnom dôsledku príjemnú atmosféru.
Osvetlenie miestnosti: Celkové osvetlenie pracovne je veľmi dôležité, nakoľko zjemňuje veľké svetelné kontrasty a umožňuje mäkšie svetelné prechody medzi odlišne osvetlenými miestami.
Náladové osvetlenie: Vytvára v miestnosti pokojnú atmosféru. Uplatňujú sa rôzne bodové svietidlá zamerané na detaily umiestnené v miestnosti. Svetelné efekty vytvárajú hlavne stropné, stenové či sólové svietidlá. Svetlo namierené na strop je veľmi vhodným riešením náladového osvetlenia.
Pracovné osvetlenie: Predpokladom dobrej pracovnej pohody je vhodné pracovné osvetlenie, ktoré sústreďuje svetlo na potrebné pracovné miesto, neodráža sa a neoslepuje. Optimálne je svietidlo, ktoré sa dá nastaviť vo všetkých smeroch a má požadovaný dosah. Svietidlo, ktoré osvetľuje pracovné miesto treba umiestniť na opačnú stranu ako sa nachádza ruka, ktorou sa píše. Pri počítači je vhodné použiť svietidlo tak, aby nevytváralo odraz svetla na monitore. V každom prípade intenzita osvetlenia je závislá od vykonávanej činnosti a individuálnych požiadaviek používateľa.

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora a redakcie

Podobné články