Mezonetový byt – nevšednosť v bývaní

od micah.grohman

Každý z nás má určitú predstavu o svojom bývaní, ktoré by mu vyhovovalo. Z rôznych foriem bývania možno sa pri svojich rozhodovaniach prikloniť k tzv. mezonetovému typu bytu.

Mezonetové byty sa stávajú čoraz viac obľúbenými, v súčasnosti je o ne veľký záujem. Rozhodujú sa pre ne najmä mladí ľudia, ktorí túžia po originalite a nevšednosti štýlu bývania. Svoju inšpiráciu si donášajú často aj zo zahraničia. V tejto forme atypického efektného bývania majú možnosť si uplatniť vlastnú kreativitu, individuálne nápady, vlastný štýl. Takýto príbytok pôsobí potom neštandardne, osobito a väčšinou veľmi zaujímavo.

Čo je to mezonet?
Termínom mezonet sa označuje typ bytu, ide o dvojpodlažný byt, teda byt v dvoch podlažiach. Priestor takého typu bytu sa rozprestiera na dvoch úrovniach väčšinou v bytovom dome. Takéto bývanie imituje bývanie v rodinnom dome, možnosti riešenia horného podlažia sú podobné ako pri rodinnom dome. Mezonet môže byť riešený ako dvojgeneračný byt alebo byt pre jednu rodinu s rozdelením funkčných zón bytu. Mezonetové byty sa často riešia v rámci rekonštrukcie s využitím podkrovia, teda na najvyšších podlažiach, ktoré poskytujú jedinečný výhľad na okolie. 

Vertikálnosť ako výhoda
Lukratívnymi a atraktívnymi robí takéto byty ich vertikalita. Je tu výhoda odčleniť súkromnú časť bytu (spálne, pracovne…) od spoločenskej časti, ktorú predstavuje obývacia izba, jedálenský kút, kuchyňa, lebo sa rozprestierajú na dvoch podlažiach. V histórii sa takéto delenie funkčných zón bytu používalo často, avšak väčšinou len pri domoch. Takýto princíp členenia bytu sa uplatňuje najmä v poslednom období. Na vrchnom podlaží vzniká týmto spôsobom pokojná zóna bytu, kde má každý svoje zázemie naviac s možnosťou netradičného riešenia interiéru, napríklad odkrytím trámov, šikmými plochami strechy a pod.

Schody – prekážka alebo prednosť?
V mezonetovom byte sa nutne nachádza schodisko, ktoré pre niekoho predstavuje už v úvahách veľkú prekážku a skomplikovanie pohybu po byte a pre niekoho zas efektnú atrakciu. Schody ako prekážka pochopiteľne nevyhovujú starším ľuďom, ale mladí to nepociťujú ako problém. Schodisko musí byť funkčné, teda pohodlné, bezpečné a estetické. Je dôležitým architektonicko-stavebným prvkom, zväčša tvorí výraznú dominantu spoločenskej časti bytu. Je vďačným objektom pre originálne stvárnenie dynamicky pôsobiaceho reprezentatívneho prvku. Základnou otázkou pri voľbe schodiska je jeho tvar. Alternatív je viacero, ale v zásade pôjde o schodisko rovné, lomené alebo točité. Lomené schodisko je mierne komplikovanejšie ako rovné, nakoľko môže spôsobovať problém pri prenášaní rozmernejších kusov zariadenia. Točité schodisko je síce veľmi efektné, ale je zo spomínaných najviac nebezpečné vzhľadom na zúženie schodníc na jednej strane. Využíva sa najmä z priestorových dôvodov, ak má byt malú úžitkovú plochu. Šírka schodiskového ramena vzhľadom na jeho funkciu (komunikácia osôb oboma smermi a prenášanie predmetov) má byť 90 cm, výnimočne 80 cm.

Dispozičné riešenie mezonetu
Dve úrovne mezonetového bytu je nutné riešiť účelne podľa potrieb členov domácnosti. Vo vstupnom podlaží, zväčša nižšom, sa umiestňuje spoločenská časť bytu, teda obývacia izba, jedáleň, kuchyňa, prípadne terasa, balkón, či loggia. Podľa súdobých trendov tieto priestory predstavujú jeden otvorený rozľahlý, ale vzájomne funkčne prepojený celok. Je na každom ako si ich moderne, dizajnovo a materiálovo zariadi. V druhom podlaží, zväčša vyššom, sa situuje spálňa rodičov, detské izby, pracovňa, hobby miestnosť, odkladacie priestory a pod.

Galéria – architektonický prvok interiéru
Niektoré mezonetové byty bývajú riešené s efektným súdobým prvkom – galériou, ktorá predstavuje  atraktívne oživenie bytu. Galéria vznikne tak, že podlaha horného podlažia nie je po celej ploche totožná so stropom spodného podlažia. Je otvorená a poskytuje priehľad  do dolnej spoločenskej časti bytu. Galéria dodáva interiéru vzdušnosť, veľkoleposť priestoru, pôsobí reprezentačne, rozhodne robí príbytok nevšedným. Otvorený priestor s galériou interiér dojmovo zväčšuje. Samozrejme prispôsobená konkrétnym podmienkam môže byť galéria tvarovaná rôzne – formou a materiálom – veľmi zaujímavá. Najčastejším riešením je, ak je galéria napojená zo vstupnej haly bytu. Galéria môže mať funkciu iba ako komunikácia alebo ju možno aj zariadiť. Ako otvorený priestor môže slúžiť napríklad pre hry detí, avšak pri práci, ktorá vyžaduje sústredenie, bude rušená hlukom zo spoločenskej časti bytu. Väčší priestor na poschodí s galériou môže byť riešený aj so spálňami, pracovňami a pod. V každom prípade takto vytvorený interiér s galériou bude pôsobiť efektne a atraktívne.

Svetlo – bez neho to nie je ono…
V priestoroch mezonetových bytov veľmi dôležitú úlohu zohráva dostatok denného osvetlenia. Pomáha vytvárať a umocňovať dojem priestrannosti, vzdušnosti, ľahkosti. Súčasný trend otvorených priestorov v interiéri podporuje nezastupiteľnú úlohu svetla, ktoré priestor dojmovo vždy zväčšuje. Hra so svetlom a tieňom dokáže vykúzliť zvláštne efekty rôznych častí interiéru a zvýraznení osvetlených plôch. Dnešné veľkolepé priestranné byty sú preslnené, plné denného svetla. Svetlo sa dostáva do interiéru okennými otvormi a presklenými plochami, ktoré opticky prepoja  interiér s exteriérom. Z hľadiska fasády sú okná a presklené plochy samozrejme výrazným architektonickým prvkom.

Tepelné podmienky v podkroví
Mezonetové byty bývajú často riešené s využitím podkrovných priestorov. Pri takomto riešení treba zohľadniť tepelné podmienky, ktoré vznikajú v takýchto interiéroch. Je potrebné použiť vhodnú tepelnú izoláciu, ktorá má funkciu v zime priestor chrániť pred chladom a v lete interiér chrániť pred prehrievaním. Ak pôjde o rekonštruované podkrovie, treba počítať so znížením podchodnej výšky v dôsledku inštalovania tepelnej izolácie a obloženia sadrokartónom alebo drevom. Tepelné podmienky pod strechou pomáha riešiť aj klimatizácia, ale tá si zas vyžaduje zvýšené financie na energiu a naviac prináša väčšine ľudí pri dlhodobom používaní zdravotné problémy. Výhodnejšie sa javí už pri návrhu uvažovať s vhodnou tepelnou izoláciou a klimatizáciu používať len v nutných prípadoch ako doplnkové riešenie.

Aj farby majú svoju rolu
K efektnému účinku vzhľadu mezonetového bytu značnou mierou prispieva jeho farebné riešenie. Nakoľko tu ide väčšinou o väčšie otvorené priestory, malo by ich farebné riešenie vychádzať z princípov farebnej harmónie, aby farebné tóny navzájom ladili. Primerane zvolené farebné odtiene a ich radenie, zjednocujú celý priestor. Harmonicky ladené farebné tónovanie oživuje a ozvláštňuje priestor. Vydareným farebným súladom všetkých prvkov v interiéri možno vytvoriť príjemný, esteticky pôsobiaci priestor.

Ak pôjde o rekonštrukciu
Rekonštrukcie, ako už bolo spomínané, sa týkajú väčšinou prerábania priestorov s využitím podkrovia domu. Už na začiatku rekonštrukcie treba mať jasnú predstavu a tú dotvárať s autorom návrhu. Podstatným hľadiskom pri rozhodovaní o riešení sú dimenzie predmetných priestorov. Rekonštruovaný byt je treba navrhovať so zreteľom na počet členov domácnosti, ich vekové zloženie a druh ich aktivít. Pred návrhom a realizáciou je vhodné prizvať statika, ktorý vypracuje statický posudok, kde zhodnotí  statiku domu, nosné murivo, krov, stropy a pod. Strecha sa oproti pôvodnej môže v novom koncepte zmeniť, čo sa týka sklonu i použitia krytiny, ale mala by platiť zásada, že nová krytina musí byť prispôsobená vzhľadu pôvodnej, použitej na ostatných častiach strechy. K zmene sklonu strechy dochádza najmä z dôvodu, že jej pôvodný sklon neumožňuje optimálne využitie vnútorného priestoru pre potreby užívateľov  budúceho bytu. Pri mezonetových vstavbách  sa musí počítať aj so zateplením strešného plášťa. V zásade platí, že pri rekonštrukcii sa treba s konštrukčnými prvkami a materiálmi prispôsobiť existujúcemu vzhľadu domu. Ide najmä o okná, ktoré by veľkosťou, tvarom, materiálom a farbou mali byť v harmónii s jestvujúcimi oknami na dome. Pri rekonštrukciách v existujúcich domoch s cieľom vytvoriť mezonetový byt, je potrebný súhlas vlastníkov bytov v dome, možno aj „pamiatkárov“, konečný súhlas pre rekonštrukciu vydáva príslušný stavebný úrad.

Cena – tej sa nevyhneme
Cena mezonetového bytu je nezanedbateľným faktorom. Práve za určitú nevýhodu je označovaná cena takéhoto typu bytu, nakoľko vzhľadom na jedinečnosť bývajú takéto byty oveľa drahšie ako byty jednopodlažné. V novostavbách sa často riešia práve mezonetové byty a keďže sú nové a kvalitné, tak aj cena je tomu prispôsobená. Čo sa týka rekonštrukcií a financovania podkrovných vstavieb ako mezonetových bytov, náklady na takúto stavbu sú porovnateľné so stavbou menšieho rodinného domu. To je „daň“ za atraktivitu a efektnosť takéhoto bývania. Navyše je treba počítať aj s pravdepodobným atypickým zariadením, zhotoveným na mieru, ktoré tiež finančné náklady primerane navrství.

Záver
Mezonetové byty sú v medzi mladými ľuďmi a strednou generáciou veľmi obľúbené. Takéto byty nesú pečať originality, nakoľko sú v nich priestory riešené atypicky, atraktívne, pôsobia elegantným, priestranným a vzdušným dojmom. Spájajú sa v nich výhody a klady bývania v byte a dome. Ak sú riešené v najvyšších podlažiach, poskytujú nevšedné výhľady na blízke i vzdialenejšie okolie. Je už len na rozhodnutí, či si takýto byt kúpiť alebo ho získať hoci prácnejšou rekonštrukciou.

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto: archív autora

Podobné články